Privacy Policy

Privacy statement
Splash Design hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor toegang tot het dealergedeelte van onze site is het echter noodzakelijk om uw gegevens te registreren zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid. We verzoeken u daarom onderstaande informatie zorgvuldig te lezen.

Privacy Beleid
Splash Design hanteert bij het verzamelen van informatie via onze website een strikt privacybeleid conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving op dit gebied. Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. Splash Design is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze externe sites.

Wat doet Adventure Motor Shop met uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om u te identificeren en toegang te verschaffen tot het klanten gedeelte van onze website, om de informatie die we aanbieden op onze site nog beter op uw specifieke wensen af te stemmen en om direct contact met u te zoeken en te onderhouden.
Motor Adventure Shop verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die gegevens die daarvoor nodig zijn.
We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingaktie of om fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Opslag en gebruik van uw gegevens
Om u bij het bezoek aan de website van MotorAcc te kunnen herkennen maakt MotorAcc gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen.
Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.
Voor het besloten klanten gedeelte van deze website worden de klantgegevens en ordergegevens opgeslagen op onze database.

Wijzigen van uw gegevens
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien u uw gegevens wil laten wijzigen of u niet door MotorAcc benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en produkten schriftelijk kunt melden of via internet.

Schuiven naar boven